Menu

tekst

test

Serie 1-4

Populær letvægtsmast i 4 forskellige varianter. Masterne anvendes både af privat- og erhvervskunder.

Anvendelse:

Serie 0 anvendes blandt andet til belysning, kameraovervågning og trådløse internet. Denne mastetype og serie 1 modellen er særdeles populære til belysning på stadier.

Design:

Serie 0 er designet i 4 forskellige varianter, 9, 12, 18 og 21 meter (se datablad). Masterne er trekantede, og den øverste sektion er designet med en holder til toprør til montering af udstyr. 

Til de trekantede gittermaster kan vi tilbyde egne præfabrikerede betonfundamenter, som blot skal placeres i et i forvejen udgravet hul, hvorefter masten kan monteres umiddelbart efter. Dette gør, at du typisk samme dag kan få masten komplet opstillet, og slipper nemt omkring de forskellige processer med støbning af fundamentet (se datablad).

Levetid:

Masterne er overfladebehandlet med varmgalvanisering, hvilket giver en lang levetid. Vores serie 0 master er overfladebehandlede med minimum 85 my, der svarer til en levetid på 40-100 år.

Der tilbydes to forskellige former for overfladebehandling. Den mest almindelige er varmforzinkning, og alternativt kan masten males. Dette gøres oftest for at synliggøre masten i forbindelse med lufttrafik.

Varmforzinkning:

Som standard beskyttes bardunsektionerne mod korrosion ved hjælp af varmforzinkning. Denne metode binder et tyndt zinklag på ca. 0,12 mm overalt på ståloverfladerne. Zinken giver stålet en uovertruffen beskyttelse, der afhængig af opstillingsstedet kan give masten en levetid på mere end 30 år.

Luftens indhold af salt eller syre fra forurening eller mekanisk slid fra materialer ført med vinden, kan fjerne zinklaget fra overfladen og dermed reducere overfladebehandlingen.

Da bardunmaster normalt anvendes for en kortere periode, yder varmforzinkning en rigelig beskyttelse mod korrosion.

Maling:

Oven på varmforzinkningen kan der påføres en maling. Dette gøres oftest for at synliggøre masten for flytrafik ved, at masten skiftevis males i f.eks. rød og hvid i syv lige store dele. Øverst og nederst skal masten efter internationale regler være rød.

Denne kombination af varmforzinkning og maling giver en ekstra god korrosionsbeskyttelse, idet systemerne beskytter hinanden.

Hvis der er krav til, at masten skal males, og anvendelsesperioden kun er kortvarig, kan masten udelukkende overfladebehandles med maling. Herved kan der opnås en besparelse på masteprisen. Der gives dog ingen garanti på denne behandling, og levetiden anslås til kun at være cirka 2 år.

Udstyr:

Serie 0 kan leveres med ekstra udstyr som toprør,  travers og børneværn (se datablad).

Serie 0

Yderligere info (se datablad) 9 - 21 meter - trekantet letmast.

Vindfladeareal opdelt fra A1-A3

Vindfladearealer [AW]

A1 angiver max. vindfladearealer, der kan monteres på mastetoppene. Det er forudsat midlertidig opstilling på byggepladser, markedspladser, sportspladser og lignende, hvor der ønskes belysning i et begrænset tidsrum.
A2 angiver max. vindfladearealer ved permanent opstilling i forholdsvis beskyttet område, f.eks. byområde (terrænklasse III).
A3 angiver max. vindfladearealer ved permanent opstilling i fritliggende område (terrænklasse II)

        AW AW AW
Info. Højde: Sektioner: Vægt kg: A1 A2 A3
  [m] [stk.] [kg] [m²] [m²] [m²]
S0 9,0M 9 1 140 1,70 1,30 0,65
S0 12,0M  12 2 170 0,95 0,70 0,25
S0 18,0M  18 2 320 1,00 0,75 0,40
S0 21,0M  21 3 365 0,55 0,35 0,10

Der er 4 typer af fundamenter til Serie 0 masterne.

1 F: Støbt fundament.

Fundamentet støbes på site. Vær opmærksom på, at jordbunden under et max. 0,3 m tykt muldlag enten er intakt fast friktionsjord (sand) eller fast ler (cv > = 80kN/m2), samt at grundvandsspejlet er lavere end fundamentsundersiden (se datablad).

2 PF: Præfabrikeret fundament. 

Fundamentet leveres færdigt, og skal graves ned iht. spec. (se datablad).

3 SP: Stålfundament.

Fundamentet er et letvægtsfundament, fylder og vejer mindre end de andre fundamenter (se datablad).

4 FF: Flytbar fundament.

Fundamentet er placeret på jorden, og kan flyttes med truck eller kran efter behov. Anvendes til byggepladser eller lignende (se datablad).

 

Højde

[M]

F

PF

SF

FF

9 F301 PF301 SF301 FF301
12 F301 PF301 SF301 FF301
18 F302 PF302 SF302 FF302
21 F302 PE302 SF302 FF302

 

 

 

  

Toprør:

2-3 meter ø 60 (Se datablad).

Lige Travers:

Vinkeljern 70x70x7 

Profilrør 80x80x4 # 80x80x5

Rund Travers:

Vinkeljern 70x70x7 Heb 100 mm.

Børneværn:

Press gitter m. masker 50x50x3

Se datablad - Tilbehør

Fundamentsbolte:

jgædfj

Jordingsplader:

dfjgioawg

Lynafleder:

diojbgosidfg

Skabebeslag:

jdskl

Galvanisering

Valg af minimum zinklagstykkelse

Table 1 – Description of typical atmospheric environments related to the estimation of corrosivity categories acc. to EN ISO 14713-1 / Tabel 1 – Atmosfæriske korrosionskategorier og eksempler på typiske korrosionsmiljøer:


Maling

Duplex:

Er en special proces, hvor maling påføres varmforzinket stål (Duplex). Denne behandling giver ekstra lang levetid. Vi anvender typisk denne metode til falske skorstene, rørmaster, offshore master og andre produkttyper, hvor krav til levetiden og æstetik er vigtige.

Levetiden på duplexsystem

Et duplexsystem har som regel meget længere levetid, end belægningerne har hver for sig. Hollandske undersøgelser viser, at levetiden kan beregnes af formlen:

LT = K(LZn + LF)

Hvor

LT = duplexsystemets levetid
LZn = zinkbelægningens beregnede levetid i det aktuelle miljø.
LF = malingbelægningens beregnede levetid i det aktuelle miljø, hvis den påføres direkte på stål


K = miljøafhængig synergifaktor, som kan sættes til:
1,5 når systemet eksponeres i korrosionskategori C5, eller permanent nedsænket i havvand
1,6 – 2,0 ved eksponering i korrosionskategori C3 – C4 eller når tiden, hvor systemet er vådt, er mere end ca. 60%
2,1 – 2,3 ved eksponering i korrosionskategori C2.

Pulvermaling:

Anvendes primært som signalfarve på høje master, pulvermalingen bliver påført varmgalvanisering i rød og hvid, og har primært til formål at gøre masten synlig.

 

 

Vores master er alle CE-mærket iht. de gældende love og regler beskrevet i den Europæiske overensstemmelse.

BR 10 Bygningsreglementet, EC 3 + NA Eurocodes + nationale standarder.

Vi er certificeret iht. EN 1090-1 – EXC 1, 2, 3 og 4

 

Find CE-mærke på masterne her:

CE-M2 S0 9,0M CE-M2 S0 12,0M CE-M2 S0 18,0M CE-M2 S0 21,0

 

  

Related
Products